Deze website heeft tot doel de informatie over bridge overzichtelijk te rangschikken zodat deze gemakkelijk kan worden teruggevonden.
Door informatie over het bridgen beschikbaar te stellen via een website, kan deze worden afgestemd op uw persoonlijke behoefte.
Onder de lezers zullen zich zowel beginners als meer gevorderde bridgers bevinden.
Afhankelijk uw reeds aanwezige kennis, kunt u gebruik maken van de verschillende onderdelen van deze website.
Onderdelen van de website
Biedcursus voor de beginnende bridger.
U wordt vertrouwd gemaakt met het openingsrepertoire dat u ter beschikking staat om de biedingen te kunnen openen en het antwoord daarop van uw partner.
Biedingen
Het onderdeel "biedingen" stelt u in de gelegenheid om met gebruikmaking van het ACOL biedsysteem vanuit elke willekeurige kaartverdeling in het juiste contract te komen.
Elke keuzemogelijkheid die u heeft vanaf de Opening tot en met het Eindcontract staat vermeld. Aan de hand van uw kaartverdeling worden uw keuzemogelijkheden vastgesteld, vervolgens wordt de preferentie tussen deze mogelijkheden bepaald, waarna de hoogte van uw bod wordt vastgesteld. Zo nodig kunt u gebruik maken van de toelichting om tot de juiste keuze te komen.
Een biedserie wordt afgesloten met een Overzicht van de biedingen en in veel gevallen met een Speelplan om het contract te maken.
Het is een vereenvoudigd biedsysteem dat geen recht doet aan de complexiteit van bridge.
Speciale onderwerpen die betrekking hebben op het bieden en spelen.


Regels

Biedregels:
Het bieden verloopt volgens vastgestelde procedures. Deze procedures zijn voor elke speler hetzelfde.
Voor de biedprocedures: klik hier

Spelregels:
Nadat het eindcontract is vastgesteld, gaat het paar dat het hoogste bod heeft uitgebracht spelen. Net als bij het bieden is het spelen aan vaste regels onderhevig.
Ze zijn voor elke speler hetzelfde. Voor de spelregels:klik hier


Afspraken:

Biedafspraken:
Doorgaans maakt u met uw partner afspraken over de wijze waarop U het beste eindcontract kunt bereiken. Hoewel het elk afzonderlijk paar vrij staat hun eigen spelsysteem te ontwikkelen, verdient het aanbeveling gebruik te maken van bestaande biedsystemen. Een biedsysteem bestaat uit een stelsel van afspraken. De praktijk leert dat het spelen volgens een bepaald biedsysteem tot de beste resultaten leidt. Het bridge kent meerdere biedsystemen. ACOL is het meest gebruikelijke biedsysteem.
Het onderdeel Biedafspraken kunt u vooraf laten gaan door een procesbeschrijving van het bieden.

Speelafspraken:
De afspraken voor het spelen betreffen vooral het "tegenspelen"daar het "spelen" gebeurt met een "dummy", dwz zonder dat uw partner actief aan het spel deelneemt. Voor het spelen met een dummy zie het onderdeel "speltechniek" Doel van het "tegenspelen" is om zoveel mogelijk slagen te maken. Om dit te bereiken kunt u met uw partner afspraken maken over de wijze waarop u dat denkt te kunnen bereiken. Er staan de tegenspelers een aantal technieken ter beschikking zoals "uitkomen" en "signaleren".

Speeltechniek;Tips die U kunt gebruiken om zoveel mogelijk speelslagen te maken.
Bridge heeft eigen taal die u kunt spreken wanneer u op de hoogte bent van de Bridgetermen.
De scoretabel geeft een overzicht van de punten die u met bridge kunt halen.

©2010-MLJP